SKB Nieuws - grondwaterspecial

Deze 'special' van SKB Nieuws gaat over gebiedsgericht grondwater. Niet alleen is er veel beleidsmatige aandacht voor grondwater – denk bijvoorbeeld aan de ‘Toekomstagenda Milieu’ - het is ook een belangrijk onderwerp in de dagelijkse praktijk van veel gemeenten. Zij ontdekken namelijk steeds meer toepassingsmogelijkheden van het water in de grond: naast gebruik als drinkwater ook als opslag van warmte en koude, als proceswater en voor het herstel en de regulering van beken. De keerzijde is dat grondwater op de ene plek nog al eens verontreinigd is en op de andere overlast kan veroorzaken. Gemeenten zoeken daarom naar oplossingen.

De maatschappelijke urgentie van grondwater is des te groter omdat Brussel, dat eerder al de Kader Richtlijn Water opstelde, nu ook werkt aan een Europese grondwaterrichtlijn. Binnenkort moet die nieuwe richtlijn worden geoperationaliseerd in de stroomgebieds­plannen. Vanwege deze toenemende urgentie is binnen SKB een grondwaterprogramma 'gegroeid'.

Open PDF