SKB Nieuws - special issue over Trias

Dat Trias het initiatief is van drie samenwerkende partijen -SKB, NWO en Delft Cluster is op te maken uit de naam, die staat voor Tripartite Approach to Soil Systems processes. Uitvoerders van het bodemonderzoek zijn de universiteiten van Amsterdam, Delft, Nijmegen, Utrecht en Wageningen en de onderzoeksinstellingen Alterra, TNO en NIOO. Binnen Trias zijn het niet louter hoogleraren die de promovendi en postdocs begeleiden, ook vertegenwoordigers van ingenieursbureaus praten mee over aanpak en resultaten - voor NWO een novum. Maar niet alleen de brede samenwerking en praktijkgerichte aanpak maakt Trias bijzonder. Want met het centrale onderzoeksthema - de afstemming van de bodemkwaliteit op het beoogde bodemgebruik - ging dit onderzoeksprogramma al in 2000 op zoek naar de wetenschappelijke basis van wat enkele jaren later nationaal bodembeleid zou worden. Inmiddels heeft de rijksoverheid ook formeel het zogeheten multifunctionaliteitsbeginsel - het geschikt maken van de bodem voor álle mogelijke functies - ingeruild voor het realistischer streven naar duurzaam bodembeheer. Geen wonder, want het opruimen van alle 600.000 verontreinigde locaties op de oude manier is onbegonnen werk. Maar goed dat Trias intussen liet zien dat het bodemsysteem zélf ook een handje meehelpt bij deze grote schoonmaak onder de grond.

Open PDF